ละสังขารอย่างสงบ

“พระคุณครู ติช นัท ฮันห์” บิดาแห่งการมีสติสัมปชัญญะตื่นรู้ ละสังขารอย่างสงบเงียบ สิริอายุ 95 ปี 22 มกราคม 2565 แฟนเพจ Thich Nhat Hanh รายงานว่า พระอาจารย์ติช นัท ฮันห์ พระภิกษุชาวเวียดนาม และได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้นำทางจิตวิญญาณที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลก และยังเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพ...