ส.ส.ธัญวัจน์

ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวหน้า ให้สัมภาษณ์พิเศษกับกลุ่มข่าวสาร Sanook News ภายหลังพรรคก้าวหน้า เปิดตัวนายวิโวจน์ ลักขณาอดิศร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ สมัครข้าหลวงประจำจังหวัด กรุงเทพมหานคร ส.ส.ธัญวัจน์ กล่าวถึง ร่าง พ.ร.บ.การค้าประเวณีและคุ้มครองผู้ให้บริการ และยกเลิกเนื้อหาบางส่วนใน ร่าง พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี ดูหนังบ้านซีรี่ย์ HD2022 เพื่อให้การค้าทางเพศถูกกฎหมาย และจัดพื้นที่เฉพาะสำหรับผู้ประกอบการ ซึ่งหากผู้สมัครผู้ว่า กทม. ของพรรคชนะการเลือกตั้ง ตนจะนำร่องการจัดพื้นที่ (Zoning) ใน กทม. ก่อน...